Business picture

Hírek


Ránctalanítás? Rezveratrollal és...


A rezveratrol és a szὄlὄmag kivonatban található procianidinek számos kedvezὄ élettani hatásáról már többször beszámoltunk. Most egy   ̶  mindeddig a figyelmünket elkerülὄ   ̶   spanyol, olasz, francia vizsgálat (hivatkozás a szöveg alatt) eredményeit tartjuk érdemesnek arra, hogy Ön elé tárjuk. Kivételesen most elsὄsorban a hölgy olvasóink elé...

A placebo-kontrollált vizsgálatban, amelyben egy rezveratrol és szὄlὄmag kivonat keverék hatását az arcbὄr állapotára figyelték meg, 50 idὄsödὄ férfi és nὄ vett részt. A szájon át adott keverék (és a placebo) hatását vizsgálták 60 nap elteltével az arcbὄr rugalmassságára, nedvességtartalmára, a ráncosodás mértékére és a bὄrmintákban mérhetὄ ún. oxidatív stressz nagyságára.

Azt találták, hogy   ̶  szemben a placebo csoporttal   ̶   a rezveratrolt és szὄlὄmag kivonatot szedὄk esetében minden vizsgálati paraméter jelentὄsen javult. Az ún. bὄrnedvességi index (ami a bὄr vízmegtartó képességét méri) kb 80%-kal nὄtt, a bὄr rugalmassága pedig 40%-kal. Ezek kövétkeztében pedig jelentὄsen csökkent a látható ráncok mélysége és száma.

Tekintve, hogy ugyancsak jelentὄs javulást tapasztaltak a bὄr antioxidáns kapacitását mérve, a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a rezveratrol-szὄlὄmag kivonat keverék ezen kedvezὄ "kozmetikai" hatásai a bὄrre ható oxidatív stressz mértékének csökkentésén (anioxidáns hatás) keresztül érvényesül.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy   ̶  most, mikor a kozmetikai ipar egyre inkább fordul a természetes hatóanyagok használata felé   ̶  a rezveratrol és a szὄlὄmag kivonat ilyen kiemelkedὄen jótékony hatásai feltétlen figyelmet érdemelnek.  

Hivatkozás:

Buonocore, D. és mtsai.: Resveratrol-procyanidin blend: nutraceutical and antiaging efficacy evaluated in a placebo-controlled, double-blind study, Clin. Cos. Invest. Dermatol. (2012) 5:159–165