Business picture

Hírek


REZVERATROLLAL A DEMENCIA ELLEN


 Korábban beszámoltunk arról, hogy rendszeres rezveratrol bevitel jelentὄsen javítja az ún. öregkori elgyengülésre (frailty syndrome) jellemzὄ paramétereket (az izomtömeg mennyisége, a gyaloglási sebesség, a kéz szorítási ereje, az általános fizikai aktivitás, stb).

Egy másik vizsgálatban amerikai kutatók pedig azt találták (1), hogy a rezveratrol öregkorban ugyancsak javítja az agyi funkciókat; pl. a memóriát és az "életkedvet", az általános hangulatot. Ennek az utóbbi vizsgálatnak különös érdekessége, hogy a rezveratrol hatására javul az agyi mikrokeringés és jelentὄsen fokozódik az ún. neurogenezis, azaz új ídegsejtek képzὄdése.

Megjegyzés: az utóbbi két évtizedben megdὄltni látszik  az a régi dogma, amely szerint felnὄtt korban már nem képzὄdnek új agyi idegsejtek; azaz nincs neurogenezis. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz; az ún. agyi progenitor sejtekbὄl ténylegesen képesek új idegsejtek kialakulni (2). Az új elképzelések szerint az öregkori demencia talán épp abban áll, hogy az idegsejtek pusztulása gyorsabban zajlik, mint az új sejtek képzὄdése.

Hivatkozások:

1. Kodali, M. és mtsai.: Resveratrol Prevents Age-Related Memory and Mood Dysfunction with

Increased Hippocampal Neurogenesis and Microvasculature. Sci. Rep. 5:8075 (2015)

2. Ernst, A. és Frisén, J.: Adult neurogenesis in humans. PLOS Biology. 13:e1002045 (2015)